Jízda bez nehod

 JÍZDA BEZ NEHOD

 

Tento modul řeší sledování ujetých km na řidiče v rámci jízdy bez nehod, resp. četnosti nehod na ujeté kilometry u řidičů osobní a nákladní přepravy.

 

Vstupy jsou načítány z modulů Osobní nebo Nákladní doprava (ujeté km) a z modulu Zpracování mezd (absence řidičů, které mají vliv na uznávání km).

Modul poskytuje seznam řidičů s nárokem na odměnu dle podle počtu ujetých km bez nehod a s evidencí předaných odměn. Lze sledovat příčiny vyloučení ze seznamu řidičů s nárokem na odměny (z důvodu zaviněné nehody, nehody v šetření, alkoholu, nesplnění lékařské prohlídky či školení).