Odbavovací strojky

ODBAVOVACÍ STROJKY

 

Řeší problematiku odbavovacích strojků USV 24, Em-test, železnice POP s vazbou na přepravní pokladnu.

 

Modul umožňuje vytvářet rozbory dopravní frekvence dle tarifů jednotlivých spojů, s možností definice přepravních systémů pro každou linku. Umožňuje sestavit výkaz pro MDS MD 02–04 o sledování poskytnutých slev. Lze souběžně zpracovávat data z různých typů odbavovací techniky.

Výstupem jsou také realizace datových vazeb na další moduly informačního systému, zejména pak na moduly Osobní doprava, Hospodářské listy vozidel, Jízdní řady.

Podle druhu nastavení paměťových karet lze statisticky sledovat strukturu tarifů na spojích, frekvenci mezi zastávkami aj.