Osobni doprava

OSOBNÍ DOPRAVA

 

Zabezpečuje komplexní zpracování problematiky osobní dopravy, zejména plánování a řízení dopravy, realizaci a evidenci přepravních výkonů.

 

Ty obsahují všechny náležitosti potřebné pro konečné vyúčtování ze smluvních cen či nabídkových ceníků, s vazbou na údaje z modulu Zákazník.

Ze vstupů je možno tvořit plán výkonů (km, hod) na středisko, měsíční a denní přepravní plán POD i NOD a přiřazení číselné řady ZPVOD. Modul zabezpečuje tisk ZPVOD se všemi potřebnými údaji a eviduje vydané doklady. Výsledkem zpracování ZPVOD jsou pak přehledy výkonů ke dni (km, hod, Kč, čerpání PHM aj.), seznam nevrácených dokladů, přehled výkonů odjeté s odchylkou. Modul umožňuje sledování fondu pracovního času jednotlivých zaměstnanců (podlimitní či nadlimitní výkony, různé druhy absencí), u vozidel se sledují návaznosti tachografů.