Rentabilita linek

 RENTABILITA LINEK

 

Umožňuje přehledně sledovat tržby na km dle spojů a sledovat rozbor ztrát

pravidelné osobní dopravy v návaznosti na okres a dopravní obslužnost.

 

Vstupem jsou specifické údaje z modulů Odbavovací strojky, Osobní doprava, Jízdní řády.