SCM

SCM

 

Jedná se o celý balík programových prostředků, zasahující do všech části systému ISAD, který umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel – výrobce – distributor – prodejce – zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na požadavky zákazníka, např. zkrácením časů dodání.