Zákazník

 ZÁKAZNÍK

 

Slouží k vytváření a údržbě jednotné databáze zákazníků.

 

K základním údajům o dodavatelích a odběratelích lze zaznamenávat termíny a průběh schůzek, výsledky jednání a další doplňující údaje. Zajištěna je jednotná identifikace zákazníků v rámci celého informačního systému, údaje k zavedenému zákazníkovi jsou ihned k dispozici všem pracovištím.

Propojením na saldokonto je možno u každého zákazníka zobrazit stav jeho závazků a pohledávek. Zajímavou funkcí je „blokování dlužníků“, kdy označený dlužník nemůže vstupovat do dalšího zpracování v systému.